Nuttige info

Hoe maak ik een afspraak?

U kan best telefonisch of via email een afspraak maken met uw kinesitherapeut. Of u kan natuurlijk ook even binnenspringen in onze praktijk. Hou er dan wel rekening mee dat u dan even plaats moet nemen in de wachtruimte.

Wat breng ik mee op mijn eerste afspraak?

  • Uw identiteitskaart.
  • Het voorschrift van de arts met daarop een klever van uw mutualiteit.
  • Eventuele onderzoeksresultaten (RX, MRI, Echo,…)

Gaat het om een arbeidsongeval? Dan hebben we bijkomend volgende gegevens nodig:

  • Datum van het ongeval.
  • Polisnummer en algemene gegevens van uw verzekering.
  • De gegevens van uw werkgever.

Wat gebeurt er op de eerste afspraak?

Er wordt een grondige anamnese afgenomen (vraaggesprek), gevolgd door een klinisch onderzoek om een juiste behandelingsstrategie uit te bouwen.

De voorschrijvende arts heeft dit ook gedaan. Maar wij doen een aanvullend onderzoek om bepaalde behandeltechnieken te gebruiken of om te zien of er evt. contra-indicaties zijn.

De eerste afspraak kan soms een uur duren als er na het onderzoek ook meteen een behandeling volgt.

NB: gelieve bij uw eerste afspraak melden indien u reeds behandelingen heeft gehad bij een collega-kinesitherapeut. Dit is belangrijk voor onze administratie en uw terugbetaling.

Wat kost een behandeling? En hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Alle kinesitherapeuten bij kinegroep Bert Meers zijn geconventioneerd en werken volgens de wettelijke tarieven van het RIZIV. Om te genieten van een terugbetaling is een medisch voorschrift van de arts noodzakelijk.

U vindt de tarieven en de terugbetalingen terug in dit overzicht

Hoeveel behandelingen mag ik per jaar krijgen?

Het aantal behandelingen per jaar is onbeperkt. Er zijn echter een aantal bepalingen omtrent de grootte van terugbetaling door de mutualiteit. Indien u het aantal behandelingen overstijgt dan betaalt u meer remgeld.

Er zijn 3 categorieën van aandoeningen:

  1. Courante aandoeningen : voor courante of eenvoudige aandoeningen zoals nekklachten of enkelverstuiking, bedraagt het aantal behandelingen met de hoogste terugbetaling maximum 18. U mag per jaar voor 3 verschillende courante aandoeningen behandeld worden, in totaal dus 54 behandelingen.De arts mag maximum 18 zittingen voorschrijven.
  2. F-Acuut en F-Chronische aandoeningen: voor F-aandoeningen heb je meer behandelingen nodig dan de courante. Patiënten met F-aandoeningen zoals postoperatieve ingrepen of gangrevalidatie bij ouderen, krijgen tot maximum 60 behandelingen met de hoogste terugbetaling.De arts mag maximum 60 zittingen voorschrijven.
  3. Zware aandoeningen (E-pathologie): patiënten met een zware aandoeningen hebben onbeperkt recht op behandelingen. Er is wel een akkoord van de adviserend geneesheer nodig voor maximum 3 jaar, wat evt. verlengd kan worden.De arts mag maximum 60 zittingen voorschrijven.

U vindt de lijst van Fa, Fb en E-aandoeningen op de website van het Riziv

NB1: een zwangerschap valt buiten deze categorieën. Zwangerschapskiné wordt tijdens of na de zwangerschap gegeven en is beperkt tot maximaal 9 zittingen.

NB2: een voorschrift is maximaal 2 maanden geldig.

Behandeling in de praktijk of aan huis?

Voor een optimale behandeling komt u best naar onze praktijk. Hier kunt u in alle comfort en met behulp van het nodige oefenmateriaal revalideren. Kunt u zich om medische redenen niet verplaatsen, bv. bedlegerigheid, een neurologische aandoening of onmiddellijk na een operatieve ingreep dan komen wij graag bij u aan huis.

Mijn voorschrift is afgelopen en mijn klacht is nog niet opgelost.

Indien uw klacht niet is opgelost wordt u terug verwezen naar de voorschrijvende arts. Wij maken een evaluatie van het behandelverloop aan uw arts over. De arts beslist of de behandeling verdergezet moet worden of dat er verdere onderzoeken moeten plaatsvinden.

Wat gebeurt er als de klachten zijn verdwenen?

Het is natuurlijk de bedoeling u zo snel en zo goed mogelijk van uw klachten af te helpen. Indien uw klachten verdwenen zijn wordt de behandeling stopgezet, ongeacht of uw voorschrift afgelopen is of niet.

Wanneer betaal ik?

De betaling gebeurt bij de laatste behandeling van de voorgeschreven reeks (maximaal 9 zittingen). Of na een afgesproken aantal behandelingen bij Fa, Fb en E-pathologieën (maximaal 20 zittingen). Na betaling krijgt u het getuigschrift mee dat u nodig heeft voor de terugbetaling van de mutualiteit.

Hoe betaal ik?

U betaalt contant, per overschrijving, met uw bankkaart of via mobile banking (Payconic, Bancontact, Belfius Mobile, KBC-Pay Me, Fortis Easy Banking, …)